Over de actie 'Wees warmhartig'

In maart 2020 kreeg Nederland te maken met de uitbraak van het coronavirus. Ondernemers zagen hun inkomsten wegvallen. Hulp van de overheid bood enig soelaas. Gelukkig begonnen we hier al snel met vaccineren. Dit bracht licht aan de horizon.

Niet-Westerse wereld

In de niet-Westerse wereld is de situatie heel anders. Er zijn vaak veel te weinig vaccins. Miljoenen mensen hebben mede door de pandemie onvoldoende inkomen of lijden zelfs honger. Kinderen die niet naar school kunnen, krijgen geen les. Daar zijn geen middelen voor. Behalve dat er veel te weinig vaccins zijn, is er ook gebrek aan goede voorlichting over het besmettingsgevaar, mondmaskers, zeep en beschermende materialen. De medische zorg - die vaak toch al niet optimaal was – schiet ernstig tekort.

Juist de meest kwetsbaren lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd kerken en partnerorganisaties in de coronacrisis. Het geld gaat naar voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg, financiële steun en preventiecampagnes. 

Omdat de problemen immens zijn, is heel veel geld nodig. Daarom willen wij als Protestantse Gemeente Culemborg de komende maanden zoveel mogelijk geld bijeenbrengen. Zo maken we steun aan de meest kwetsbaren mogelijk. Tegelijkertijd willen we aandacht vragen voor de ongelijke verdeling in onze wereld. Een ongelijkheid die er al zo lang is en die door de coronacrisis weer heel schrijnend zichtbaar is.

Wees warmhartig! Laten we ook van deze veilingactie voor mensen elders in de wereld samen een succes maken!

Heel wat mensen in de wereld moesten maaltijden overslaan door de  coronacrisis | Trouw