Regels

Om alles rondom de veiling goed te laten verlopen, gelden onderstaande regels:

 1. De aangeboden diensten en producten worden door de aanbieders of uitvoerders gratis ter beschikking gesteld en/of uitgevoerd, zodat de opbrengst van de veiling volledig ten goede komt aan de actie Wees warmhartig;
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor diensten/producten te weigeren of, in overleg met de aanbieder, te wijzigen;
 3. De veiling geschiedt per opbod en wordt toegewezen aan de hoogste bieder;
 4. De toewijzing gebeurt tot uiterlijk 14 dagen na sluiting van de actie Wees warmhartig, op 31 oktober 2021 of eerder als aanbieder en koper dit hebben afgesproken;
 5. De aangeboden diensten en producten worden via deze website aangeboden en ‘verkocht’;
 6. De aanbieder kan voor de door hem aangeboden dienst of product een minimumbedrag vaststellen;
 7. Een bod gaat met een minimum bedrag omhoog:
  • met minimaal 1 euro als het laatste bod tussen € 0,00 en € 20,00 ligt;
  • met minimaal 2 euro als het laatste bod tussen € 20,00 en 50,00 ligt;
  • met minimaal 5 euro of meer als het laatste bod € 50,00 of hoger is.
 8. De beslissing van toewijzingen berust bij de beheerder van deze website;
 9. Er wordt niet met contant geld betaald. Een dienst of product kan alleen worden afgehandeld als het overeengekomen bedrag wordt overgemaakt; over de betaalwijze ontvangt de hoogste bieder, die de dienst of het product afneemt, informatie via e-mail of als dit niet mogelijk is per telefoon.
 10. Na ontvangst van de betaling krijgt de koper bericht (via e-mail of indien dit niet mogelijk is per telefoon) dat de overeenkomst rond is;
 11. Aanbieder en koper dienen in onderling overleg te komen tot afspraken over de datum en wijze van uitvoering van de gekochte dienst;
 12. De organisatie van deze veiling is niet aansprakelijk voor:
  • De wijze van uitvoering van de gekochte dienst(en) en/of product(en) of het niet uitvoeren van de gekochte dienst(en) en/of product(en);
  • Schade of letsel ontstaan tijdens de uitvoering, in de voorbereiding, of gedurende het traject van en naar de uitvoering, voor de aanbieder en door hem/ haar ingeschakelde derden, of voor koper en aan koper gelieerde derden;
 13. Mochten er situaties tijdens de veiling ontstaan waarin dit veilingreglement niet voorziet, dan beslist de veilingmeester(s) en/of organisatiecommissie.
 14. Privacy: alle persoonlijke gegevens die op de website geplaatst worden, worden uitsluitend gebruikt voor deze actie en worden na de veiling veilig verwijderd.